Love & Friendship

ให้คะแนนบทความนี้
(9 โหวต)

EUBG701_F_AW

การหาเพื่อนใหม่สักคน
ง่ายกว่าการเก็บรักษาเพื่อน
เก่าเอาไว้ให้คบกับเราไปนานๆ

การ หาเพื่อนใหม่สักคนง่ายกว่าการเก็บรักษาเพื่อนเก่าเอาไว้ให้คบกับเราไปนานๆ แค่ทำ งานด้วยกันก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันแล้วบางครั้งเพื่อนใหม่ทำให้เราห่างเหิน เพื่อนเก่าโดยไม่ตั้งใจทำอย่างไรจึงจะรักษาสายสัมพันธ์อันมีค่าเอาไว้ได้ตราบนานเท่านานคงต้องมีเคล็ดลับกันหน่อยละ

การหาเพื่อนใหม่สักคน
ง่ายกว่าการเก็บรักษาเพื่อน
เก่าเอาไว้ให้คบกับเราไปนานๆ

การหาเพื่อนใหม่สักคนง่ายกว่าการเก็บรักษาเพื่อนเก่าเอาไว้ให้คบกับเราไปนานๆ แค่ทำงานด้วยกันก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันแล้วบางครั้งเพื่อนใหม่ทำให้เราห่างเหิน เพื่อนเก่าโดยไม่ตั้งใจทำอย่างไรจึงจะรักษาสายสัมพันธ์อันมีค่าเอาไว้ได้ตราบนานเท่านานคงต้องมีเคล็ดลับกันหน่อยละ

อ่าน 2996 เวลา
บทความอื่นๆในหมวดหมู่นี้ « Congratulations