Thank You

ให้คะแนนบทความนี้
(2 โหวต)

28CTT702

ใจแห่งการขอบคุณ  สร้างคุณให้เป็นคนพิเศษ

แม่บ้านมาทำความสะอาดโต๊ะทำงานให้
โซเฟอร์แท็กซี่ขับรถมาส่งถึงที่หมาย
เจ้านายให้ของขวัญเราเป็นประจำทุกปี
เพื่อนที่ทำงานกลับบ้านต่างจังหวัด
และซื้อขนมมาฝาก

ลองมองย้อนกลับไป หากคนเหล่านี้ที่ได้ทำสิ่งดีให้แก่เราได้กล่าว คำขอบคุณทุกครั้งหรือไม่

เราทุกคนควรมีใจแห่งการขอบคุณหรือ การรู้จักขอบคุณ อันเป็นความรู้สึกสำนึกในบุญคุณ ต่อเหตุการณ์หรือ บุคคลที่มาทำดีกับเราโดยอดไม่ได้ที่จะแสดงออกในการขอบคุณออกไปทั้งคำพูดและ การกระทำ แม้เราจะมองว่าผู้อื่นนั้น เป็นเรื่องง่าย ๆ ที่ใคร ๆ ก็สามารถแสดงออกได้ แต่ในความเป็นจริง คนจำนวนไม่น้อยกลับขาดความตระหนักและละเลยถึงสิ่งดีที่ผู้อื่นทำให้กับตนไป อย่างน่าเสียดายโดย มักคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย เป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วที่ต้องมาช่วยเหลือเรา หรืออาจมองด้วยความ เคลือบแคลงสงสัยว่าเป็นการทำเพื่อหวังผลอะไรบางอย่างจากเราหรือไม่ ทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้ว เราพบว่าใจแห่ง การขอบคุณนั้น ไม่เพียงแต่เป็นการ

แสดงออก ถึงมารยาทอันดีงามที่ควรปฏิบัติต่อกัน ในสังคมเท่านั้นแต่การมีใจขอบคุณยังเป็นสิ่งที่มีอานุภาพมหาศาลในการเหนี่ยว นำสิ่งดีมากมายให้เกิดขึ้น ในชีวิตเพราะจะนำไปสู่การสร้างความประทับใจและการสร้างมิตรภาพอันดีกับคนรอบ ข้างรวมทั้งยังช่วยให้ เราสร้างเลนส์ในการมองโลกในมุมมองที่สวยงามตลอดเวลาอย่างไรก็ตามการสร้างใจ แห่การ ขอบคุณไม่ใช่เป็นเพียงการฝึกพูดคำว่าขอบคุณครับ?หรือ?ขอบคุณค่ะ?ตาม มารยาทเท่านั้นแต่เป็นการเปลี่ยน มุมมองความคิดจากภายในก่อนแล้วจึงส่งผลเป็นพฤติกรรมหรือคำพูดที่ออกมาด้วย วิธีการนี้จึงสามารถสร้าง ใจแห่งที่แท้จริงได้รวมทั้งคนที่รับการขอบคุณจากเราจะสามารถสัมผัสในความ จริงใจของเราด้วยเช่นกัน โดยเริ่มจากฝึกความไวในการกล่าวคำขอบคุณ

หลายครั้งที่เราไม่ได้ตระหนักในการกล่าวคำขอบคุณ เมื่อมีผู้มาทำดีกับเราอาจเป็นเพราะความหลงลืม การไม่ตระหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาเหตุสำคัญคือการมองว่าการทำดีนั้นเป็น หน้าที่ที่เราสมควรได้รับอยู่แล้วมองว่า เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่ต้องส่งเสียเลี้ยงดูเราจนเติบใหญ่มองว่าเป็นหน้าที่ ที่ลูกน้องจะต้องชงกาแฟมาให้มองว่าเป็น หน้าที่ี่รถแท็กซี่จะต้องมาส่งเราที่เป็นผู้โดยสารมองว่าเป็นธรรมดาอยู่แล้ว ที่เมื่อถึงวันปีใหม่เจ้านายจะต้อง มอบของขวัญหรือโบนัสให้เราความคิดเช่นนี้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างใจขอบคุณให้ เกิดขึ้นในชีวิตทำให้เราพลาด สิ่งดีมากมาย และมองข้ามมิตรภาพความรักที่คนมากมายหยิบยื่นให้โดยคิดว่าเป็นเพียงหน้าที่ ที่เขาต้องมาปฏิบัติต่อเรา

ดังนั้นการฝึกฝนใจแห่งการขอบคุณ จึงต้องเริ่มจากการไวในการกล่าวคำขอบคุณอยู่เสมอในทุกเรื่องแม้เป็นเรื่อง เพียงเล็กน้อยและหาโอกาสในการกล่าวคำขอบคุณให้มากที่สุด แม้คนที่ทำีกับเรานั้นอาจเป็นเพียงมารยาทหรือเป็นเพียงหน้าที่ก็ตามเช่นขอบ คุณทุกครั้งเมื่อเพื่อนรับโทรศัพท์ให้เราขอบคุณแม่บ้านที่มาทำความสะอาดโต๊ะ ทำงานของเราขอบคุณลูกค้าแม้เขาไม่ได้้ซื้อของของเราก็ตามเป็นต้นโดยการ แสดงออกของการขอบคุณนั้นสามารถเป็นได้ทั้งคำพูดและการให้สิ่งดีกลับ คืนสู่ผู้ที่ทำดีกับเรา อาทิ การ์ดขอบคุณ ขอบขวัญ พาไปเลี้ยงข้าว

เรียนรู้ที่จะขอบคุณในสถานการณ์ที่ยากลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ยามที่ต้องเผชิญ สถานการณ์ ความทุกข์ยากต่างๆอาทิในยามที่ตกงานในยามที่ต้องสูญเสียญาติพี่น้องหรือ บุคคลอันเป็นที่รักในยามที่โดนเพื่อนรักหักหลังในยามที่คนรักตีจากใน สถานการณ์ เหล่านี้เรา สามารถเรียนรู้ที่จะค้นหาสิ่งดีที่ซ่อนอยู่และขอบคุณต่อเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นได้หรือไม่ เช่นขอบคุณคนรักที่ตีจากเพื่อว่าเราจะได้พบกับคนที่ดีกว่าขอบคุณในยามที่ตก งานเพื่อเราจะได้ งานที่ดีกว่า เป็นต้น

ฝึกจดบันทึกสิ่งที่เราต้องขอบคุณเราควรเปลี่ยนวิธีการจดบันทึกประจำวันด้วยการ จดบันทึกถึงสิ่งดีที่เราได้รับในแต่ละวันด้วยการขึ้นต้นการเขียนบันทึกทุก ครั้งว่า ขอบคุณ สำหรับ.....? แทน การจดบันทึกถึงความเลวร้ายที่เราได้รับในแต่ละวันจดบันทึกสิ่งดีของผู้ อื่นแทนการจดบันทึก ถึงความร้ายกาจที่ผู้อื่นทำให้กับเราด้วยวิธีนี้จะเป็นการเปลี่ยนมุมมองความ คิดของเราที่มีต่อเหตุการณ์ หรือบุคคลจากลบเป็นบวก เราจะไม่รู้สึกเกลียดชังหรือขมขื่นใจกับคนรอบข้าง เพื่อนร่วมงาน เพราะเรามองไปที่สิ่งดีของเขานั่นเองซึ่งนอกจากเป็นการสร้างใจแห่งการขอบคุณ แล้วยังเป็นการ สร้างใจแห่งการให้อภัยอีกด้วย

บอกเล่าถึงสิ่งดีที่เราได้รับให้คนรอบข้างโดยการแบ่งปันถึงประสบการณ์ สิ่งดีที่เกิดขึ้นในชีวิต ของเราในแต่ละวันและคนมากมายที่ทำดีกับเรา จนเราอดที่จะขอบคุณไม่ได้อันเป็นการช่วยตอกย้ำใจ แห่งการขอบคุณของเราและยังเป็นการให้กำลังใจทางอ้อมกับคนที่เราพูดคุยด้วย ให้เขารู้ว่ายังมีสิ่งดี มากมายในชีวิตที่เขาสามารถขอบคุณได้ทั้งนี้การบอกเล่าของเราควรเป็นในมุม สร้างสรรค์ไม่ควรเป็น ในเชิงโอ้อวดซึ่งอาจทำให้ผู้ฟังรู้สึกไม่พึงพอใจเราได้ใจแห่งการขอบคุณเป็น สิ่งที่ควรสร้างให้เกิดขึ้น กับคนในสังคมทุกหน่วยงานทุกองค์กรทั้งที่บ้านที่ทำงานเนื่องจาก เป็นการแสดงออกว่าเราเห็นคุณค่า ในสิ่งดีที่ผู้อื่นกระทำต่อเราอันเป็นการสร้างกำลังใจให้เขาปรารถนาที่จะทำ สิ่งดีนั้นต่อไปไม่เพียงเท่านี้ ใจแห่งการขอบคุณยังเป็นการสร้างมุมมองใหม่ที่เรามีต่อสังคมคนและคนรอบข้าง ว่าเราเป็น"คนพิเศษ? ที่มีสิ่งดีมากมายเกิดขึ้นกับเรามีคนมาก มายหยิบยื่นสิ่งดีให้แก่เราอันเป็นการสร้างทัศนคติเชิงบวกให้ เกิดขึ้นในชีวิตซึ่งเป็น รากฐานสำคัญของความสำเร็จทั้งปวง

 

อ่าน 2823 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ พฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2010 13:59
บทความอื่นๆในหมวดหมู่นี้ « Retirement New Baby »