Retirement

ให้คะแนนบทความนี้
(12 โหวต)

28CRT801

ทำอย่างไรเมื่อใกล้เกษียณ

คำว่า วัยชรา, ผู้สูงอายุ, ไม้ ใกล้ฝั่ง หรือวัยแรกแย้ม (ฝาโลง) มีความหมายเดียวกัน เพราะนั่นคือ ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตตอนปลาย บางคนรู้สึกเศร้าใจเมื่อใกล้จะถึงวันคล้ายวันเกิดของตน คือ รู้สึกตัวว่าแก่ลงทุกที บางคนเคยคิดอยากตาย เพราะเคยมีชีวิตที่ดี เกียรติยศ ชื่อเสียง มีลูกน้องห้อมล้อม มีบารมีมากมาย

เคยมีคนกล่าวไว้ว่า ?ทุกข์ของมนุษย์นี้มีอยู่ทุกขณะจิต หากแต่ทุกข์วัยชรานี้ยิ่งใหญ่กว่านัก? เพราะ ฉะนั้นท่านที่ใกล้จะเกษียณอายุราชการจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้า ใจในทุกข์ พร้อมกับเข้าใจในกฎของธรรมชาติด้วยการเข้าใจตัวเองเป็นประการสำคัญ


โดยยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

1.เตรียม ใจก่อนจะเกษียณอายุ ยิ่งเตรียมตัวล่วงหน้านานเท่าไหร่ยิ่งดี ยิ่งรอบคอบยิงดี นั่นคือ รู้ชอบเห็นชอบ ตามกฎของธรรมชาติตามความเป็นจริง คือ เตรียมการที่จะใช้ชีวิต หลังเกษียณอายุ ใช้เวลาทดแทนอย่างไร
2. เตรียมจัดสรรรายรับ-รายจ่ายอย่างรอบคอบ พยายามปลดหนี้ให้หมดก่อนเกษียณอายุ

3. พิจารณาถึงชีวิตของท่านว่า ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามี เกิด แก่ เจ็บ ตาย

4. ฝึกให้เป็นคนมีพรหมวิหาร 4 ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

5. ตรวจร่างกายเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้ความสำคัญในเรื่องการออกกำลังกายอย่าง เหมาะสมเป็นประจำทุกวัน
6. ฝึกให้เป็นผู้มีอารมณ์เย็น คือ ทำใจให้เป็นพระพรหม ทำตัวให้อยู่เหนือความทุกข์
ไม่มีใครจะเตือนใจของเราดีกว่าตัวเราเอง
7. ลดละความโลภ ความโกรธ ความหลง เพื่อให้ใจสงบ สว่าง สะอาด ด้วยการไม่ยึดตัวเราว่ามีความสำคัญ ควรปล่อยวางความสำคัญของเราลงบ้าง
8. ให้ความสำคัญในเรื่องอาหาร พยายามลดเนื้อสัตว์แต่ให้เพิ่มผัก ผลไม้ ในการรับประทานและ รับประทานอาหารที่ย่อยง่าย
9. หางานอดิเรกที่ท่านชอบทำเพราะงานอดิเรกทำให้เกิดความสนใจอยู่เป็นนิจ ความคิดไม่ฝ่อ
10. ผู้ สูงอายุควรทำตัวให้เป็นที่เคารพรักของลูกหลาน คือ จะต้องไม่จู้จี้ ขี้บ่น หวง งก เซ้าซี้ซ้ำซาก ควรทำตัวเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ลูกหลาน สมบัติที่มีอยู่ก็น่าจะแบ่งปันให้ลูกหลานไว้เป็นบุญคุณ
ถ้า หากท่านทำได้อย่างนี้แล้ว โอกาสที่จะได้รับความอบอุ่นจากลูกหลานย่อมมีมากกว่าแน่นอน การเรียนรู้ชีวิตที่เป็นตัวของตัวเอง พัฒนาความชื่นชอบส่วนตัว ท่านจะได้ชื่อว่าเป็นผู้สูงอายุที่ปลดแต่ไม่เกษียณ ขอให้ชีวิตช่วงปลายเกษียณของท่านเต็มไปด้วยแก่นสารเถอะนะคะ ?ผู้สูงวัยที่ใกล้จะเกษียณอายุราชการ?

อ่าน 6536 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009 11:30
บทความอื่นๆในหมวดหมู่นี้ « Sympathy Thank You »