การ์ดว่าง ฟอยล์ 2 สี
48CBK701
48CBK701
ขนาด 5" x 7"     48 บาท   การ์ดวันเกิด
48CBK702
48CBK702
ขนาด 7" x 5"     48 บาท   การ์ดวันเกิด
48CBK703
48CBK703
ขนาด 5" x 7"     48 บาท   การ์ดวันเกิด
48CBK704
48CBK704
ขนาด 5" x 7"     48 บาท   การ์ดวันเกิด
48CBK705
48CBK705
ขนาด 7" x 5"     48 บาท   การ์ดว่างใช้ได้หลายวาระ
48CBK706
48CBK706
ขนาด 5" x 7"     48 บาท   การ์ดว่างใช้ได้หลายวาระ
48CCK701
48CCK701
ขนาด 7" x 5"     48 บาท   การ์ดแสดงความยินดี
48CTK701
48CTK701
ขนาด 5" x 7"     48 บาท   การ์ดขอบคุณ
48CTK702
48CTK702
ขนาด 7" x 5"     48 บาท   การ์ดขอบคุณ
48CBK606
48CBK606
ขนาด 4 7/8" x 6 7/8"               48 บาท
48CBK607
48CBK607
ขนาด 4 7/8" x 6 7/8"               48 บาท
48CBK608
48CBK608
ขนาด 6 7/8" x 4 7/8"               48 บาท
48CBK609
48CBK609
ขนาด 4 7/8" x 6 7/8"               48 บาท
48CBK610
48CBK610
ขนาด 4 7/8" x 6 7/8"               48 บาท
48CBK611
48CBK611
ขนาด 4 7/8" x 6 7/8"               48 บาท
48CBK612
48CBK612
ขนาด 6 7/8" x 4 7/8"               48 บาท
48CBK613
48CBK613
ขนาด 4 7/8" x 6 7/8"               48 บาท
48CBK614
48CBK614
ขนาด 4 7/8" x 6 7/8"               48 บาท
48CTK604
48CTK604
ขนาด 6 7/8" x 4 7/8"               48 บาท
48CTK605
48CTK605
ขนาด 6 7/8" x 4 7/8"               48 บาท
48CTK606
48CTK606
ขนาด 6 7/8" x 4 7/8"               48 บาท
 
จำนวนที่จะแสดง