การ์ด Retirement
48UR01
48UR01
ขนาด 5" x 7"     48 บาท    การ์ดแสดงความยินดี
48UR02
48UR02
ขนาด 7" x 5"     48 บาท    การ์ดแสดงความยินดี
48TR01
48TR01
ขนาด 6 7/8" x 4 7/8" (พับแล้ว)   48 บาท
48TR02
48TR02
ขนาด 4 7/8" x 6 7/8" (พับแล้ว)   48 บาท
 
จำนวนที่จะแสดง