การ์ด Promotion
48TP01
48TP01
ขนาด 6 7/8" x 4 7/8" (พับแล้ว)   48 บาท
48TP02
48TP02
ขนาด 6 7/8" x 4 7/8" (พับแล้ว)   48 บาท
48SP01
48SP01
ขนาด 4 7/8" x 6 7/8" (พับแล้ว)   48 บาท
48SP02
48SP02
ขนาด 4 7/8" x 6 7/8" (พับแล้ว)   48 บาท
48SP03
48SP03
ขนาด 6 7/8" x 4 7/8" (พับแล้ว)   48 บาท
48SP04
48SP04
ขนาด 6 7/8" x 4 7/8" (พับแล้ว)   48 บาท
 
จำนวนที่จะแสดง