กิจกรรมฉลองเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่กับคอร์เดียลดีไลท์

        บริษัท คอร์เดียลดีไลท์ จำกัด ผู้ผลิตการ์ดอวยพรอันดับหนึ่งของไทย มีกิจกรรมดีๆ ฉลองเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ณ ร้าน Cordial & Hallmark Card ชั้น 2 โซนกลาง ฝั่งโรบินสัน ตรงข้าม Starbucks เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 - 17.00 น. มาชมบรรยากาศส่งมอบความสุขในงานกันค่ะ

 

Cordial-Hallmark-Shop-Activity1 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity1 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity1 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity1 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity2 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity2 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity2 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity2 01
Cordial-Hallmark-Shop-Activity1 05 Cordial-Hallmark-Shop-Activity1 05 Cordial-Hallmark-Shop-Activity1 05 Cordial-Hallmark-Shop-Activity1 05 Cordial-Hallmark-Shop-Activity2 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity2 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity2 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity2 01
Cordial-Hallmark-Shop-Activity1 09 Cordial-Hallmark-Shop-Activity1 09 Cordial-Hallmark-Shop-Activity1 09 Cordial-Hallmark-Shop-Activity1 09 Cordial-Hallmark-Shop-Activity2 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity2 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity2 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity2 01
Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01
Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01
Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01
Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01
Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01
Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01
Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01
Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01
Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01
Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01
Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01
Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01
Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01
Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01
Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01
Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01
Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01
Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity3 01
Cordial-Hallmark-Shop-Activity15 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity15 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity15 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity16 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity16 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity16 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity17 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity17 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity17 01
Cordial-Hallmark-Shop-Activity15 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity15 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity15 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity16 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity16 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity16 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity17 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity17 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity17 01
Cordial-Hallmark-Shop-Activity15 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity15 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity15 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity16 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity16 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity16 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity17 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity17 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity17 01
Cordial-Hallmark-Shop-Activity15 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity15 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity15 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity16 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity16 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity16 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity17 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity17 01 Cordial-Hallmark-Shop-Activity17 01